Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam aktualít

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Sme Rusíni - SODB 2021
Pre nás, Rusínov, je sčítanie obzvlášť významný akt, pretože jeho výsledky ovplyvnia budúce smerovanie celkovej činnosti rusínskej národnostnej menšiny.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer predaja pozemku Obce Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019