Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Realizácia projektu Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite

Realizácia projektu  Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite sa začala v mesiaci jún 2018 na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s víťazom verejného obstarávania, v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z..

Projekt bol zameraný na doplnenie prvkov na už existujúcej edukačnej lokalite Poľana.

Realizácia projektu pozostávala zo štyroch aktivít. Aktivity, zhotovenie informačného panela s tabuľou, zhotovenie prístrešku a výstavba hmyzieho hotela, boli vykonané dodávateľom – živnostníkom Róbertom Petikom, ktorý sa zaoberá drevovýrobou. 

Na realizáciu tohto projektu obec získala finančné prostriedky z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny vo výške 4999,85 EUR. Obec Nová Sedlica sa podieľala 5% spolufinancovaním vo výške 263,15 EUR.

 

                                     

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Zoznam aktualít

Zámer predaja pozemku Obce Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
FEST pod Kremencom - XIV. ročník
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa
FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Žyvot vo viri