Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

COVID-19

  


 

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

 

SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ

 

 

Celoplošné testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenie COVID-19 sa bude realizovať počas najbližšieho víkendu, a to počas soboty (31. 10.) a nedele (1. 11.). V pondelok o tom rozhodol ústredný krízový štáb. 

 

V obci Nová Sedlica testovanie bude prebiehať v budove kultúrneho domu v nedeľu 1.novembra v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.. Posledný odber bude vykonaný o 21.30 hod.. 

 

     Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia SR vo veku od 10 do 65 rokov veku. Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom prostredí, či ľuďom so zdravotnými obmedzeniami - respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a pod., ktorí sa vyhýbajú sociálnym kontaktom.

Obyvatelia, ktorí sa v čase testovania nenachádzajú v mieste svojho bydliska napr. z dôvodu dlhodobého výkonu práce v inom okrese, nie sú povinní sa vracať na miesto svojho trvalého pobytu, nakoľko im testovanie bude umožnené v najbližšom odberovom mieste v rámci ich prechodného bydliska. Prosíme obyvateľov, aby prioritne využívali odberné miesto zriadené v obci, kde majú trvalý pobyt.

 

 Testovať sa bude podľa čísla domov a to v čase:

  •   7.00 hod. - 12.00 hod.

  • 12.00 hod. – 13.00 hod. - prestávka

  • 13.00 hod. – 18.00 hod.

  • 18.00 hod. – 18.30 hod. - prestávka

  • 18.30 hod. – 21.30 hod.

K testovaniu je potrebné si doniesť: občiansky preukaz, preukaz poistenca.
 
     Prosíme občanov, aby prichádzali podľa poradia čísla domov a snažili sa dodržiavať odporúčaný čas, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas.
 
Podrobné informácie o priebehu testovania budú zverejnené na úradnej tabuli obce a reláciou v miestnom rozhlase.
 

Vážení občania,

celoplošné testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 v našej obci bude prebiehať podľa čísla domov. Do odberného miesta sa bude vstupovať hlavným vchodom kultúrneho domu pred ktorým príslušník policajného zboru bude podávať prvotné inštrukcie podmieňujúce vstup do odberného miesta.


Inštrukcie pred vstupom do odberného miesta: Príslušník policajného zboru vyzve testovanú osobu, aby si vyfúkala nos a odkašľala, k dispozícií budú pripravené papierové vreckovky a kôš na použité vreckovky (odpad). Po tomto úkone otestovaná osoba pristúpi k príslušníkovi policajného zboru, ktorý vykoná dezinfekciu rúk. Nasleduje vstup do odberného miesta /vstup do kultúrneho domu/.
 
 


Ako prebehne samotné testovanie?

--------------------------------------------------------------

jednotlivé kroky ktoré absolvujete

 

 

Krok č. 1
Registrácia
Administratívny pracovník
(chodba)

Krok č. 2
Testovanie
(sála)

Krok č. 3
Vyhodnotenie testu

Krok č. 4
Prevzatie testu
(kuchyňa)
Administratívny pracovník

Preukážete sa občianskym preukazom, kartou poistenca,   poskytnete údaj o  telefónnom čísle.Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na Vašu registráciu a pridelí Vám identifikačné číslo a prejdete do odberného miesta v sále.

Pred samotným testovaním odovzdáte Vám pridelené číslo zdravotníckemu personálu, ktorý Vás vyzve k odkrytiu nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou z nosohltanu.

Po vykonaní testu si nasadíte rúško a bočným vchodom vyjdete vonku kde budú k dispozícií stoličky, počkáte si na výsledok 15 až 20 minút.

Zdravotník odovzdá výsledok testu administratívnemu pracovníkovi, ktorý zapíše výsledok testu a vypíše certifikát. Následne vyzve testovanú osobu podľa čísla, ktorá sa znovu preukáže občianskym preukazom a odovzdá mu výsledok testu v zalepenej obálke. Testovanie je ukončené a testovaná osoba ide domov.
                                    ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Predpokladaný čas

testovania:

 

Čísla domu

7.00 hod. - 8.00 hod.

                             1 - 25

8.00 hod. - 9.00 hod.

                           26 - 44

10.00 hod. - 11.00 hod.

                           45 - 70

11.00 hod. - 12.00 hod.

                           71 - 85

 P R E S T Á V K A

P R E S T Á V K A

13.00 hod. - 14.00 hod.

86 - 103

14.00 hod. - 15.00 hod.

104 - 127

15.00 hod. - 16.00 hod.

128 - 157

16.00 hod. - 17.00 hod.

                         158 - 171

 

17.00 hod. - 18.00 hod.

    občania, ktorým nevyhovuje odporúčaný čas a občania, ktorí sa nachádzajú mimo svojho trvalého bydliska

P R E S T Á V K A

P R E S T Á V K A

 

18.30 hod. - 21.30 hod.

  občania, ktorým nevyhovuje odporúčaný čas a občania, ktorí sa nachádzajú mimo svojho trvalého bydliska