Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.obecnovasedlica.sk spravuje Obec Nová Sedlica a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu:

Obec Nová Sedlica

Adresa:
Obecný úrad Nová Sedlica
Nová Sedlica 23
067 68 Zboj
IČO: 00 323 314
DIČ: 2020794567

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Snina
Počet obyvateľov: 331
Rozloha: 3 302 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1630

Všeobecné informácie: info@obecnovasedlica.sk
Podateľňa: podatelna@obecnovasedlica.sk
Starosta : Vasil Dinič, mobil: 0917 612 462
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecnovasedlica.sk

Sekretariát:
Tel: 057 / 7694187
Fax: 057 /7694187 Email: sekretariat@obecnovasedlica.sk

Zástupca starostu: Michal ZIMOVČÁK

Poslanci OZ:

Michal Zimovčák
Ján Bľacha
Miroslav Fedoráš
Milan Harkot
Milan Ruňanin


Kontrolór obce: Ing. Ján HRABOVČIN

Kompetencie:
Obec Nová Sedlica je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Nová Sedlica je Obec Nová Sedlica.

 

Úradné hodiny:

Pondelok 7:00 - 12:00-obed-12:30-15:00
Utorok 7:00 - 12:00-obed-12:30-15:00
Streda 7:00 - 12:00-obed-12:30-15:00
Štvrtok 7:00 - 12:00-obed-12:30-15:00
Piatok 7:00 - 12:00-obed-12:30-15:00


Technický prevádzkovateľ webstránky:
 

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk