Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

VZN

VZN č. 1/2021 o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách na území obce Nová Sedlica

VZN Obce Nová Sedlica o dani z nehnuteľnosti

VZN Obce Nová Sedlica o nakladaní s KO a s DSO a o miestnych poplatkoch za KO a DSO

Všeobecné záväzne nariadenia obce Nová Sedlica na rok 2012

Všeobecné záväzne nariadenia obce Nová Sedlica na rok 2011