Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 224)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/35/054/186 D-1 Zmena článku III. bod 6 Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
03/2023 Poskytovanie konzultačných služieb v oblasti implementácie projektu podporeného z prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - projekt "Environmentálna výchova v Novej Sedlici" Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: For - Euro consulting, s.r.o.
64 560 €
3230877/2023 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
19/07/2018-002 Úprava a doplnenie jednotlivých ustanovení Zmluvy Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: SEWA, a.s.
0 €
PK-290323-10 Záväzok Webexu zhotoviť dielo, t.j. webovú stránku, resp. upraviť existujúcu Webstránku, poskytovať služby v oblasti webhostingu a registrácie doménových mien, doplnkové služby Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: digitálna samospráva, s. r. o.
480 €
2/2023 Poskytovanie služieb verejného obstarávania- realizácia projetku "Environmentálna výchova v Novej Sedlici", kód projektu: 05I01000028n Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Visions Consulting, s.r.o.
23 820 €
23/35/012/22 Realizácia aktivačnej činnosti pre UoZ s rozsahom 64-80 hodín mesačne. Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
22/35/010/20 Organizovanie menších obecných služieb pre obec v rozsahu 32 hodín mesačne. Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
23/35/054/186 Zabezpečenie vykonávania aktivácie u zamestnávateľa a podmienok realizácie zaškolenia ZUoZ za účelom získania a obnovy pracovných návykov a úprava záväzkov účastníkov dohody Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
1/2023-UP Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
30 €
1/2020-KO-4 Úprava základnej Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: FURA, s.r.o.
0 €
7/2023/1.8 Realizácia časti investícií alebo reforiem v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR prostredníctvom Projektu Environmentálna výchova v Novej Sedlici Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1 755 071.26 €
12/2022 Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Jednota dôchodcov Nová Sedlica
Dod.: OBEC NOVÁ SEDLICA
500 €
ZLP-VT-2022-11 Prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike zapožičanej pri pripojení k IS DCOM Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
100 €
1/2023 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: FURA, s.r.o.
0 €
52022 Zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Nová Sedlica
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
1/2022-KZ Predaj novovytvorenej parcely registra "C" č. 475/21 - zastavané plochy a nádvoria Odb.: Milan Chautur
Dod.: OBEC NOVÁ SEDLICA
292.50 €
2/2022 D Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: FURA, s.r.o.
0 €
3 Dodatok k zmluve o poskytnutí audítorských služieb Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
500 €
627/2022/OPR Poskytnutie dotácie na vybavenie kuchyne kultúrneho domu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
2 000 €
Generované portálom Uradne.sk

Zmluvy 2012
pdf Najomna zmluva c. 1/2012
pdf Najomna zmluva c. 2/2012
pdf Najomna zmluva c. 3/2012
pdf Najomna zmluva c. 4/2012
pdf Zmluva c. 911RE-Rekos spol s r.o. Snina
Zmluvy
pdf Zmluva o pripojeni c. A5431321
pdf Dodatok k Zmluve o pripojeni-c. zmluvy A5431321
pdf Mandatna zmluva
pdf Zmluva o dielo a manazmente verejneho obstaravania-Premier Consulting, spol. s r.o.
pdf Zmluva o urazovom poisteni uchadzacov o zamestnanie
pdf Zmluva o dielo "Rekonstrukcia a modernizacia budovy spolocenskeho vyznamu a okolia - Nova Sedlica"
pdf Uverova zmluva c. UEO 75432-2011
pdf Uverova zmluva c. UEO 75424-2011
pdf Suhrnna dohoda o platbach - Slovakia Energy, s.r.o.
pdf Zmluva o vypozicke c. 175/2011/LMU
pdf Zmluva o urazovom poisteni
pdf Zmluva o pripojeni -Vychodoslovenska distribucna, a.s.
pdf Zmluva o poskytnuti financnych prostriedkov-UVSR
pdf Zmluva o poskytnuti dotacie UVSR
pdf Dohoda c. 29/§50j/2011-UPSVaR Humenne
pdf Zmluva o poisteni majetku
pdf Zmluva c. 100714040ZoP-Vychodoslovenska distribucna, a.s.
pdf Mandatna zmluva c. 44/BGS/2010
pdf Zmluva o dielo c. 33ns/2010