Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 176)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
910626 Zmena ceny za silovú elektrinu pre obdobie od 01.02.2021-31.12.2021 Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
1/2021 Sprostredkovanie likvidácie odpadu zo zdravotnej starostlivosti Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Nemocnica Snina, s.r.o.
12 €
19/07/2018 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: SEWA, a.s.
0 €
1/2020-VYP Výpožička koncových zariadení a SIM kariet na výkon asistovaného sčítania obyvateľov v teréne Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
A12787095 Aktivácia účastníckeho programu a zakúpenie zariadenia /mobilu/ Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
107.75 €
1/2020 Predaj pozemkov CKN 990/21 a 990/28 Odb.: Martina Korkobcová
Dod.: Obec Nová Sedlica
1182 €
395/2020/DPR Realizácia projektu - vybavenie kultúrneho domu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1800 €
20-120-00544 Realizácia projektu - Festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
2500 €
19-432-04682 Realizácia projektu FSk Ľude spud Beskyda-päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Fond na podporu umenia
0 €
200706 Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy - KOMUNIKÁCIA DCOM - IFOsoft Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Ifosoft s.r.o.
84 €
O09/2020 Dosiahnutie rámcovej dohody Zmluvných strán o podmienkach vykonávania triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložky papier, sklo, plasty, kovy a kompozitné materiály na báze lepenky v Obciach s ktorými plánuje Budúca OZV uzavrieť zmluvný vzťah podľa zákona o odpadoch. Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: 1.východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
1/2020-KO Poskytnutie služieb v oblasti triedeného zberu z komunálneho odpadu. Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: FURA, s.r.o.
0 €
1420 202 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno technického vybavenia DHZO Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400 €
180220-016 Doménové a webhostingové služby Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: webex.digital s.r.o.
144 €
176/2019/LMU Odhŕňanie snehu Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
0 €
201914281 Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Disig. a.s.
100.8 €
103/2019/MKOS Prenájom priestorov Domu kultúry v Snine . kinosály na uskutočnenie programu pri príležitosti 5. výročia FSk Ľude spud Beskyda s názvom "Žyvot vo viri". Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Mestské kultúrne a osvetové strdisko
250 €
3/2019/AZ Vytvorenie scenára výročného programu FSk Ľude spud Beskyda Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Mgr. Martina Zimovčáková
300 €
1 Zmena ceny za zhotovenie diela zákazky "Oprava miestnych komunikácií-250 m" Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Rekos, spol. s r.o.
30897.25 €
2/2019/AZ Vytvorenie diela - hudobné spracovanie piesní pre výročný kultúrny program v rámci projektu "FSk Ľude spud Beskyda-päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku". Odb.: OBEC NOVÁ SEDLICA
Dod.: Mgr. Anna Fundáková
500 €

Zmluvy 2012
pdf Najomna zmluva c. 1/2012
pdf Najomna zmluva c. 2/2012
pdf Najomna zmluva c. 3/2012
pdf Najomna zmluva c. 4/2012
pdf Zmluva c. 911RE-Rekos spol s r.o. Snina
Zmluvy
pdf Zmluva o pripojeni c. A5431321
pdf Dodatok k Zmluve o pripojeni-c. zmluvy A5431321
pdf Mandatna zmluva
pdf Zmluva o dielo a manazmente verejneho obstaravania-Premier Consulting, spol. s r.o.
pdf Zmluva o urazovom poisteni uchadzacov o zamestnanie
pdf Zmluva o dielo "Rekonstrukcia a modernizacia budovy spolocenskeho vyznamu a okolia - Nova Sedlica"
pdf Uverova zmluva c. UEO 75432-2011
pdf Uverova zmluva c. UEO 75424-2011
pdf Suhrnna dohoda o platbach - Slovakia Energy, s.r.o.
pdf Zmluva o vypozicke c. 175/2011/LMU
pdf Zmluva o urazovom poisteni
pdf Zmluva o pripojeni -Vychodoslovenska distribucna, a.s.
pdf Zmluva o poskytnuti financnych prostriedkov-UVSR
pdf Zmluva o poskytnuti dotacie UVSR
pdf Dohoda c. 29/§50j/2011-UPSVaR Humenne
pdf Zmluva o poisteni majetku
pdf Zmluva c. 100714040ZoP-Vychodoslovenska distribucna, a.s.
pdf Mandatna zmluva c. 44/BGS/2010
pdf Zmluva o dielo c. 33ns/2010