Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica

Práce spojené s realizáciou projektu boli vykonávané po etapách. V prvej etape boli vykonané práce na odstránenie pôvodného oplotenia, zameriavacie práce s vyznačením výkopových jám pre osadenie nového oplotenia. V druhej etape z plochých tyčí a profilov sa zhotovili stĺpiky s úchytkami na osadenie drevených lát, nasledne sa osadila vstúpna bránka. Látovanie, upevnenie látok skrutkami a aplikácia ochranného náteru boli záverečnými prácami tejto drobnej stavby. Súčasťou areálu je oddychovú zóna pozostávajúca z dvoch stolov so štyrimi lavičkami a informačného panela. Na realizácii tohto projektu sa podieľali uchádzači o zamemestnanie vykonávajúci na obci aktivačnú činnosť  a miestní občania /dobrovoľníci/, patrí im srdečná vďaka.  

 

 

Zoznam aktualít

FEST pod Kremencom - XI. ročník
OBEC NOVÁ SEDLICA Vás srdečne pozýva na festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom", ktorý sa bude konať 16. júla 2017 na miestnom futbalovom ihrisku.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 2/2016
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Obec Nová Sedlica odmenená Pečaťou rozvoja obcí a miest
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NiSSR) vyhodnotilo Novú Sedlicu ako obec s predpokladom stabilného rozvoja.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Obec Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu majetku Obce Nová Sedlica.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Obec Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu majetku Obce Nová Sedlica.