Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Nórsky projekt v Uličskej doline

 V našom mikroregióne Uličská dolina bol zrealizovaný projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Zámer projektu spočíval v podpore chránených území ako príležitosti a nie prekážky rozvoja, na základe skúseností a dobrých príkladov najmä z Nórska. Prijímateľom grantu bola Štátna ochrana prírody a jedným z partnerov bolo aj Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina (SOMUD).

Projekt mal definovaných viacero cieľov. Predovšetkým išlo o podporu príležitostí a podmienok pre alternatívny regionálny rozvoj na báze mäkkého cestovného ruchu v našom území. Výsledkom tohto projektu sú objekty mäkkého turizmu, ktoré boli postavené v obciach Zboj, Kolbasov, Ruský Potok, Topoľa, Runina a Príslop. V obci Nová Sedlica bola postavená z dreva  makéta cerkvi sv. Michala archanjela. Každej zainteresovanej obci boli distribuované informačné materiály pre turistov a návštevníkov NP Poloniny, rôzné brožúry, pohľadnice, magnetky a pod..

                                   

     Návštevníci Uličskej doliny a NP Poloniny nájdu na území aj niekoľko nových edukačných tabúľ. 

Zoznam aktualít

Vývoz komunálneho odpadu z domácnosti - rok 2018
Silvestrovská zábava
Obec Nová Sedlica Vás srdečne pozýva na SILVESTER 2017.
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Obec Nová Sedlica odmenená Pečaťou rozvoja obcí a miest
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NiSSR) vyhodnotilo Novú Sedlicu ako obec s predpokladom stabilného rozvoja.
Nórsky projekt v Uličskej doline
Projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj, ktorý je financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Revitalizácia historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt pod názvom "Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica" bol zrealizovaný za podpory Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - Zelená dedina.
Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt bol realizovaný v období od 01.07.-15.10.2015.
Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica
V obci máme studňu pre turistov.