Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Nórsky projekt v Uličskej doline

 V našom mikroregióne Uličská dolina sa v súčasnosti realizuje projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj, ktorý je financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Zameraný je na podporu chránených území ako príležitosti a nie prekážky rozvoja, na základe skúseností a dobrých príkladov najmä z Nórska. Prijímateľom grantu je Štátna ochrana prírody a jedným z partnerov je aj Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina (SOMUD).

Projekt má definovaných viacero cieľov. Predovšetkým ide o podporu príležitostí a podmienok pre alternatívny regionálny rozvoj na báze mäkkého cestovného ruchu v našom území. Preto sa v dohľadnom čase postavia v siedmich obciach (Nová Sedlica, Zboj, Kolbasov, Ruský Potok, Topoľa, Runina a Príslop) objekty mäkkého turizmu. Do nášho územia budú distribuované informačné materiály pre turistov a návštevníkov NP Poloniny, rôzne brožúry, pohľadnice, magnetky a pod. Údržbou a čistením prejde takmer 40km našich turistických chodníkov a cyklochodníkov. Návštevníci Uličskej doliny a NP Poloniny nájdu v území aj niekoľko nových edukačných tabúľ. Za účelom ich prilákania bude distribuovaná moderná filmovo-dokumentačná Diaporama. Na zlepšení možností rozvoja eko-turizmu v našom regióne aktívne spolupracujú stakeholdri SOMUD-u s cieľom zvýšiť štandard a úroveň dostupnosti poskytovaných služieb pre turistov.

Zoznam aktualít

Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Obec Nová Sedlica odmenená Pečaťou rozvoja obcí a miest
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NiSSR) vyhodnotilo Novú Sedlicu ako obec s predpokladom stabilného rozvoja.