Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Sme Rusíni - SODB 2021

 

Sčítanie je veľmi dôležitým aktom pre všetky národnosti, keďže sa koná len raz za 10 rokov. Tento rok je iný na rozdiel od iných rokov, sčítanie obyvateľov prebieha elektronicky, čo uľahčilo prácu obyvateľov. Pre nás, Rusínov,  je sčítanie obzvlášť významný akt, pretože jeho výsledky ovplyvnia budúce smerovanie celkovej činnosti rusínskej národnostnej menšiny.

 

 

Sme Rusíni

Rusíni, hrdý karpatský národ, ktorý na tomto území žije stovky rokov. Tu žili naši predkovia, tu odovzdávali z pokolenia na pokolenie svoj jazyk, kultúru, vieru. V našich Karpatoch pracovali a radovali sa, prežili horšie i lepšie časy, no nikdy sa nevzdali svojej identity. To je to najcennejšie, čo sme dostali. Buďme i my hrdí tak, ako boli naši predkovia. Odovzdávajme ďalším generáciám to, čo sme i my dostali. Prihlásme sa k svojej rusínskej národnosti, k svojmu rusínskemu materinskému jazyku, k svojmu náboženstvu v sčítaní obyvateľov 2021. Prihlásme sa hrdo, aby i ďalšie generácie mohli byť hrdé na nás. Sme Rusíni – nezabudnime na to.


S’me Rusynŷ 

Rusynŷ, hordŷj karpaťskŷj narod, kotrŷj na tŷch zemľach žŷje stovkŷ rokiv. Tu žŷly našŷ predkŷ, tu peredavaly z pokoliňa na pokoliňa svij jazŷk, kulturu, svoju viru. V našŷch Karpatach namahaly s’a i radovaly, perežŷly tažšŷ i lipšŷ časŷ, no nygda ne perervaly nytku našoj identitŷ. І to je tŷm najcinnišŷm, što s’me distaly. Buďme i mŷ hordŷma tak, jak bŷly našŷ predkŷ. Peredavajme dalšŷm generacijam to, što i mŷ distaly. Pryholos’me s’a ku svojij rusyňskij narodnosty, ku svomu rusyňskomu materyňskomu jazŷku, ku svojij religiji v spysovaňu žŷteliv 2021. Pryholos’me s’a hordo, žebŷ i dalšŷ generaciji mohly bŷty hordŷ na nas. S’me Rusynŷ – ne zabuďme na to.

 

Zoznam aktualít

Sme Rusíni - SODB 2021
Pre nás, Rusínov, je sčítanie obzvlášť významný akt, pretože jeho výsledky ovplyvnia budúce smerovanie celkovej činnosti rusínskej národnostnej menšiny.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer predaja pozemku Obce Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019