Nova Sedlicahttp://www.obecnovasedlica.sk/Wed, 21 Apr 2021 10:00:59 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Výzva na predloženie cenovej ponuky ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-78-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-Thu, 04 Mar 2021 10:58:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-78-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-<![CDATA[Sme Rusíni - SODB 2021]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-73-sme-rusini---sodb-2021Wed, 10 Feb 2021 13:05:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-73-sme-rusini---sodb-2021<![CDATA[Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-77-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2020Tue, 16 Feb 2021 10:31:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-77-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2020<![CDATA[Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-34-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism-e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-Thu, 12 Sep 2019 12:31:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-34-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism-e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-<![CDATA[Zámer predaja pozemku Obce Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-68-zamer-predaja-pozemku-obce-nova-sedlica-v-zmysle--9a-ods-8-pism-e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-Thu, 25 Jun 2020 12:00:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-68-zamer-predaja-pozemku-obce-nova-sedlica-v-zmysle--9a-ods-8-pism-e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-<![CDATA[Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-66-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2019Tue, 11 Feb 2020 10:55:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-66-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2019