Nova Sedlicahttp://www.obecnovasedlica.sk/Wed, 03 Jun 2020 11:36:03 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-65-fsk-lude-spud-beskyda---pat-rokov-v-najvychodnejsej-obci-na-slovensku-Tue, 05 Nov 2019 08:48:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-65-fsk-lude-spud-beskyda---pat-rokov-v-najvychodnejsej-obci-na-slovensku-<![CDATA[Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-34-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism-e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-Thu, 12 Sep 2019 12:31:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-34-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism-e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-<![CDATA[Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-63-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadovWed, 06 Feb 2019 14:43:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-63-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov<![CDATA[Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-66-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2019Tue, 11 Feb 2020 10:55:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-66-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2019