Nova Sedlicahttp://www.obecnovasedlica.sk/Mon, 19 Aug 2019 22:44:56 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[FEST pod Kremencom - XIII. ročník ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-64-fest-pod-kremencom---xiii-rocnik-Wed, 03 Jul 2019 12:39:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-64-fest-pod-kremencom---xiii-rocnik-<![CDATA[Realizácia projektu Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-60-realizacia-projektu-doplnenie-prvkov-na-edukacnej-lokalite-Fri, 26 Oct 2018 11:10:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-60-realizacia-projektu-doplnenie-prvkov-na-edukacnej-lokalite-<![CDATA[FEST pod Kremencom - XII. ročník]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-47-fest-pod-kremencom---xii-rocnikMon, 02 Jul 2018 12:48:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-47-fest-pod-kremencom---xii-rocnik<![CDATA[Vývoz separovaného odpadu z domácností 2018]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-56-vyvoz-separovaneho--odpadu-z-domacnosti-2018Fri, 20 Apr 2018 08:33:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-56-vyvoz-separovaneho--odpadu-z-domacnosti-2018<![CDATA[Vývoz komunálneho odpadu z domácnosti - rok 2018]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-54-vyvoz-komunalneho-odpadu-z-domacnosti---rok-2018Thu, 28 Dec 2017 09:57:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-54-vyvoz-komunalneho-odpadu-z-domacnosti---rok-2018<![CDATA[Výzva na predkladanie ponúk]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-49-vyzva-na-predkladanie-ponukFri, 20 Oct 2017 14:46:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-49-vyzva-na-predkladanie-ponuk<![CDATA[Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-58-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism--e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-Tue, 24 Jul 2018 14:27:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-58-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism--e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-<![CDATA[Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-59-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism--e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-Thu, 02 Aug 2018 14:20:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-59-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism--e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-<![CDATA[Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-61-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism--e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-Fri, 21 Dec 2018 10:42:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-61-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism--e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-<![CDATA[Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-62-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism--b-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obciFri, 21 Dec 2018 10:54:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-62-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism--b-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci<![CDATA[Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-63-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadovWed, 06 Feb 2019 14:43:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-63-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov