Nova Sedlicahttp://www.obecnovasedlica.sk/Sun, 16 Dec 2018 14:01:50 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Realizácia projektu Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-60-realizacia-projektu-doplnenie-prvkov-na-edukacnej-lokalite-Fri, 26 Oct 2018 11:10:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-60-realizacia-projektu-doplnenie-prvkov-na-edukacnej-lokalite-<![CDATA[FEST pod Kremencom - XII. ročník]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-47-fest-pod-kremencom---xii-rocnikMon, 02 Jul 2018 12:48:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-47-fest-pod-kremencom---xii-rocnik<![CDATA[Vývoz separovaného odpadu z domácností 2018]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-56-vyvoz-separovaneho--odpadu-z-domacnosti-2018Fri, 20 Apr 2018 08:33:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-56-vyvoz-separovaneho--odpadu-z-domacnosti-2018<![CDATA[Vývoz komunálneho odpadu z domácnosti - rok 2018]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-54-vyvoz-komunalneho-odpadu-z-domacnosti---rok-2018Thu, 28 Dec 2017 09:57:00 +0100http://www.obecnovasedlica.sk//--3-54-vyvoz-komunalneho-odpadu-z-domacnosti---rok-2018<![CDATA[Výzva na predkladanie ponúk]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-49-vyzva-na-predkladanie-ponukFri, 20 Oct 2017 14:46:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-49-vyzva-na-predkladanie-ponuk<![CDATA[Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-58-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism--e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-Tue, 24 Jul 2018 14:27:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-58-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism--e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-<![CDATA[Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ]]>http://www.obecnovasedlica.sk//--3-59-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism--e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-Thu, 02 Aug 2018 14:20:00 +0200http://www.obecnovasedlica.sk//--3-59-zamer-prevodu-nehnutelnosti-v-zmysle--9a-ods-8-pism--e-zakona-c-1381991-zb-o-majetku-obci-