Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Kultúra >> Akcie

Deň Zeme 

Pri príležitosti Dňa Zeme sme v spolupráci so ZŠ s MŠ A. Duchnoviča v Uliči uskutočnili akciu Upracme si Slovensko. 

Naši najmladší spoluobčania nám pomohli vyzbierať odpadky v obci. A samozrejme neostali bez sladkej odmeny, začo ďakujeme pánovi starostovi, poslancom obce  a sponzorom, ktorí nás stretli pri práci. 


 

 

 

"Fest pod Kremencom" - XV. ročník - rok 2021

 

 

 

 

 

 

 

"Fest po Kremencom" - XI. ročník  - rok 2017

     Festival ľudového spevu a tanca „Fest pod Kremencom“ - XI. ročník pozostával zo súťažného a kultúrneho bloku. Súťažný blok bol zahájený o 9.00 hod. na miestnom futbalovom ihrisku. Kultúrny program zahájil starosta obce o 14.00 hod.. V úvode privítal  prítomných, zároveň informoval obecenstvo o finančnej podpore festivalu Úradom vlády SR. Umeleckými výkonmi sa predstavili folklórne súbory – FS Beskýd, FS Ľude spud Beskyda, FS Kameničanka z Ukrajiny a spevácka skupina Trio Magurových.  Bodový scénosled kultúrneho podujatia bol pripravený pred vystúpením vzájomnou dohodou medzi účinkujúcimi. Rusínskym slovom sa prihovoril aj náš rodák Michal Petik žijúci v Košiciach. Pospomínal na dávnu minulosť, na ťažký život a zároveň  na krásne zážitky z mladosti. Pre spestrenie programu vystúpenie umelcov bolo striedavé. Obecenstvo si vypočulo rusínske a ukrajinské pesničky. Ľudové tance boli prezentované FS Ľude spud Beskyda a  FS Kameničanka - UA. Svadobný obrad – čepčenie nevesty v tradícii našich predkov nám predstavil FS Ľude spud Beskyda. Vystúpenie malo veľký ohlas. Počet účinkujúcich cca 80. Účinkujúcim po vystúpení bolo podané jedlo a občerstvenie a zároveň bol vyplatený aj honorár. Ozvučenie kultúrnej akcie zabezpečovala firma TORO-Production s.r.o. Snina. Publicita kultúrneho podujatia bola realizovaná oznámením na webovej stránke obce, pozvánkami, plagátmi a formou novinovej inzercie v Podvihorlatských novinách.  Záver podujatia o 18.00 hod.. 

 Význam realizácie tohto projektu spočíva v šírení kultúrnych hodnôt rusínov a v rozvíjaní materinského jazyka. Realizáciou tohto kultúrneho podujatia, v ktorom dominovali tance, piesne a scénka  v rusínskom jazyku sme poukázali na kultúrne hodnoty menšiny- rusínov. Prínosom projektu je aj oboznámenie sa s kultúrou našich susedou Ukrajiny a zlepšovanie kvality kultúrneho života národnostnej menšiny – rusínov v  najvýchodnejšej obci SR. 

 

 

                                                     

Graft 1000 Miles Adventure 2015 - 5. ročník  

 

 

Roždenstvo Christovo - vianočné predstavenie

     Vianočné predstavenie "Roždenstvo Christovo" sa konalo 3. januára 2015 v Kultúrnom dome v Novej Sedlici. V pesničkovo-divadelnom predstavení účinkovali členovia speváckej skupiny "Ľude spud Beskyda". Svojím vystúpením odohrali biblický príbeh o narodení Ježiša Krista.

   
P1040076.JPG
   
P1040056.JPG
   
P1040055.JPG
   
P1040054.JPG
   
P1040053.JPG
   
P1040052.JPG
   
P1040049.JPG
   
P1040048.JPG
   
P1040045.JPG
   
P1040043.JPG
   
P1040041.JPG
   
P1040038.JPG
   
P1040037.JPG
   
P1040035.JPG
   
P1040037.JPG
   
P1040032.JPG
   
P1040030.JPG
   
P1040029.JPG
   
P1040021.JPG
   
P1040019.JPG

  

Majáles 2015

 

 

 

 

 Festival ľudového spevu a tanca  "Fest pod Kremencom"- VII. ročník   

     Festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom" - VII. ročník sa konal 14. júla 2013 na miestnom futbalovom ihrisku.Na financovaní tohto kultúrneho podujatia sa podieľali  VÚC Prešov, FÚRA s.r.o. Košice a sponzori. Ďakujeme všetkým za ich veľkorysosť. 

     Kultúrna akcia sa začala o 10.00 hod. zahájením športových hier formou súťaží. Aj napriek daždivému počasiu, ktoré trvalo takmer do 14.00 hod. záujem o súťaže bol pozoruhodný. Súťažili muži, ženy a naše ratolesti. Muži sa pasovali s drevom (hod „šajtov“, rezanie dreva ručnou pílou „moja-tvoja“, štepanie dreva atď.), ženy predvádzali silu a zručnosť s „rozvalkou na cesto“, tie mladšie zase získavali prax s vedením detského kočíka a na záver si všetky súťažiace zmerali sily v pití piva a kofoly. Naše ratolesti súťažili v skákaní vo vreci, hádzali balónikmi naplnenými vodou do prepravky a beh s detským kočíkom (hračka) pomedzí 6-tich vytýčených palíc nerobil problém ani chlapcom.

     Zamestnanci Hraničnej polície PZ v Zboji pod vedením pplk. Vasila Lesu zodpovedali naším deťom na otázky ohľadom ich práce. Rozprávali sa o výstroji a výzbroji, ktorú si  aj prezreli.Veľkú radosť mali  z ukážky zadržania podozrivej osoby za pomoci služobného psa.  Zároveň  si vyskúšali jazdu na terénnej technike, ktorú polícia využíva pri plnení svojich povinnosti. 

Kultúrny program sa začal o 14.00 hod.. Účinkovali: MŠ s MŠ Ulič, mužská spevácka skupina "DUKÁT", FS ROZMARIJA,  ženská spevácka skupina "ČERVONA RUŽA" - Ukrajina, jednotlivec  Barančík. Úlohu konferenciéra zastával redaktor ukrajinského vysielania RTVS pán Marián Levkanič.

      Počas kultúrneho programu bola poskytnutá služba v nosení sa na koni. Využili to hlavne tí najmenší.

 

Fotogaléria: 

Craft 1000 Miles Adventure - 3. ročník     

     Preteky pod názvom Craft 1000 Miles Adventure - 3. ročník odštartovali z našej obce 30. júna 2013 o 17.00 hod. Zakladateľom týchto pretekov je Ján Kopka z ČR, ktorý sa cyklistike venuje takmer 30 rokov. Tieto preteky na dlhú vzdialenosť bez zabezpečenia sú pre bikerov, bežcov, kolobežkárov a  pre všetkých, ktorí sa pohybujú vlastnou silou. Trasa vedie naprieč bývalým Československom  v dĺžke 1700  km.

 

         

 

"Vo štvorici po Slovensku" - finále