Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Zložky triedeného odpadu

Služby v oblasti triedeného odpadu v našej obci sú poskytované spoločnosťou FURA, s.r.o. Košice.

Interval triedeného zberu v obci Nová Sedlica na rok 2022

Vrecový zber z 110 domácností

papier                                          6x ročne

sklo                                              6x ročne

plasty                                         12x ročne

kovové obaly                                2x ročne

kompozitné obaly /VKM/              6x ročne (zbiera sa v jeden deň s papierom v samostatných vreciach)

 

Zber jedlých olejov a tukov,  katalógové číslo 20 01 25

Interval zberu: 

- každý druhý mesiac (6 vývozov ročne)