Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica

Realizácia projektu  Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica sa začala v druhej polovici mesiaca jú s pokračovaním v mesiaci august 2017. Na realizáciu tohto projektu obec získala finančné prostriedky z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku. 

 

Celkové náklady projektu: 5171,00 Eur

Dotácia z Environmentálneho fondu: 4912,45 Eur

Vlastné zdroje: 258,55 Eur

 

Zoznam aktualít

Zámer predaja pozemku Obce Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
FEST pod Kremencom - XIV. ročník
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa
FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Žyvot vo viri